КОМПЛЕКСНА РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Працю?мо з в?дкритим бюджетом, на 100% прозоро.
Ми консульту?мо, навча?мо ? досяга?мо потр?бних вам результат?в.
Налаштову?мо процеси SEO, контекстно? реклами, таргетингу в соц?альних мережах ? email-маркетингу.

ХОЧУ ОСОБИСТУ КОНСУЛЬТАЦ?Ю

ЯК МИ ПРАЦЮ?МО

100% ПРОЗОРА РОБОТА

Команда Seoteam працю? з в?дкритим бюджетом, кр?м того, ми не прив'язу?мо ваш проект до сво?х акаунт?в. У вас будуть вс? доступи ? сво? особист? акаунти на б?ржах посилань, в Google Ads, Facebook Ads Manager, а також ми не прихову?мо контакти коп?райтер?в, як? працюють з вашим проектом.

Якщо ви вир?шите п?ти до ?ншого п?дрядника, то це може пройти легко ? безбол?сно, але в?д нас йде лише один кл??нт з 50-ти.

Ми забезпечу?мо як?сну роботу ? т?льки тому гаранту?мо прозор?сть в бюджет? й зв?тах.

КОМПЛЕКСНИЙ П?ДХ?Д

Ми зна?мо, як? важлив? продаж? для б?знесу з першого дня роботи, тому одразу налаштову?мо рекламн? кампан??. Протягом першого дня ми вже залива?мо найважлив?ш? кампан??, поступово розширюючи ? додаючи нов?, щоб ви не втрачали жодного дня, поки збира?ться вся семантика ? налаштову?ться процес. Робота з налаштуванням — не буд?вництво будинку, де потр?бно чекати заселення м?сяцями: в?д фундаменту до внутр?шнього оздоблення. Ми почина?мо з малого, ? ви вже сьогодн? зможете обробляти заявки.

Паралельно ми працю?мо з пошуковою оптим?зац??ю, де, в?д початку роб?т до перших результат?в, може пройти к?лька м?сяц?в.

РЕГУЛЯРНЕ
СП?ЛКУВАННЯ ТА НАВЧАННЯ

Якщо ви хочете краще роз?братися в сво?му продукт?, ринку, нових ?нструментах просування, анал?тиц? та реклам?, то ви отрима?те вичерпн? консультац??. Не об?ця?мо консультувати по вих?дних ? вноч? (кр?м питань життя ? смерт?), але повн? в?дпов?д? на листи, зустр?ч? в оф?с? (якщо перебува?те в Ки?в?) в обумовлен? терм?ни — ви отрима?те.

Ми не працю?мо з ?секретними методиками просування? з т??? причини, що ?х не ?сну?, а т?, хто стверджу? зворотне, хочуть обдурити кл??нт?в. Тому ми не трима?мо в?д вас секрет?в ? працю?мо за схемою: консультац?я → навчання → зростання б?знесу.

регулярне сп?лкування та навчання

ГАРАНТ?Я
ЯКОСТ? ПОСЛУГ

Агенц?я www.cindyady.com сертиф?кований партнер Google Ads. Робота з рекламними кампан?ями в Google, ?Яндекс.Директ? ? Bing алгоритм?зовани, що означа?: роботу ми робимо в терм?н, без помилок, з контролем рекламного бюджету.

Ми налаштову?мо повний спектр реклами: в?д текстових оголошень до ретаргетингу в соц?альних мережах ? динам?чних оголошень.

Ми не прихову?мо варт?сть послуг SEO, ? ви завжди можете побачити, куди були витрачен? грош?: як? посилання були закуплен?, п?дготовлений ? розм?щений контент. Ми п?дтверджу?мо як?сть в?дгуками кл??нт?в ? кейсами.

ПО ТЕЛЕФОНУ МИ КОНСУЛЬТУ?МО ОДРАЗУ

БЕЗ АККАУНТ-МЕНЕДЖЕРА — З ВАМИ ГОВОРЯТЬ Т?ЛЬКИ ПРОФ?ЛЬН? ФАХ?ВЦ?

Ми розум??мо, як складно знайти час на SEO б?знесменам, як? вибудовують процеси ? займаються стратег?чними питаннями.

Тому ми спочатку говоримо з вами по телефону або листу?мося електронною поштою, так ми перейма?мося вашими потребами, щоб знати, де акцентувати увагу на анал?з? сайту ? тематики.

П?сля цього ви в?льн? сам? вир?шувати: реал?зувати сво? ?де? самост?йно або дозволити нам зробити це за вас. Ви контролю?те ситуац?ю.

Ми пропону?мо повний спектр послуг SEO ? онлайн-маркетингу, але вам може ? не знадобитися жодна з них.

Ми тверезо оц?ню?мо, яких результат?в ? при якому бюджет? можемо досягти. Якщо тематика ?перегр?та? ? ми бачимо, що якийсь вид реклами не зможе бути рентабельним — ми не будемо рекомендувати послугу.

Якщо ринок насичений сильними конкурентами, а ваш бюджет не дозволя? провести як?сне SEO, то ми теж не будемо рекомендувати оплатити послуги з SEO.

Нам важлив?ша репутац?я, зростання б?знесу кл??нта (наш? в?дм?нн? кейси), н?ж одноразова виплата.

В?ДГУКИ

ЗАМОВЛЯЙТЕ ПРОСУВАННЯ ВАШОГО Б?ЗНЕСУ ВЖЕ СЬОГОДН?

НЕ ВТРАЧАЙТЕ

ДОРОГОЦ?ННОГО ЧАСУ

Надсилайте заявку або телефонуйте за номером +38 (063) 43-77-909 ? отримайте безкоштовну консультац?ю.

БЕЗКОШТОВНИЙ АУДИТ

безкоштовний аудит

АУДИТ ЗМ?НИТЬ ВАШ Б?ЗНЕС

В?дправте заявку та отримайте безкоштовно

ХОЧУ ЗРОСТАННЯ ПРОДАЖ?В
三级网站-三级小说